HDR overvkgl

Het bestuur van de VKGL bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB), een Plenair Bestuur (PB) en het secretariaat. Het DB en PB hebben elk een eigen voorzitter, secretaris, penningmeester en diverse bestuursleden (zie onderstaand organogram). Het secretariaat bestaat momenteel uit een secretaresse en een webmaster. Hieronder volgt meer informatie over de organisatie van de besturen en het secretariaat en andere details zoals bijvoorbeeld de namen van bestuursleden.
 
Organogram
 
Bestuur

 

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 bestuursleden. Het DB komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Zie onderstaand overzicht voor alle leden van het DB. Voor meer informatie over de leden klik op de naam (indien beschikbaar).
Functie binnen het DB Naam Centrum
Voorzitter Prof. Dr. Hans Kristian Ploos van Amstel UMCU
Secretaris Dr. Dominique Smeets Radboudumc
Penningmeester Prof. Dr. Hans Waterham AMC
Bestuurslid Dr. Arthur van de Wijngaard MUMC
Bestuurslid Dr. Leo Kluijtmans Radboudumc
Bestuurslid Dr. Pino Poddighe VUMC
Het Plenair Bestuur (PB) bestaat momenteel uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 17 bestuursleden (vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen en commissies van de VKGL). Het PB komt 4 keer per jaar samen.

Zie onderstaand overzicht voor alle leden van het PB.

Functie binnen het PB Naam Functie Centrum
Voorzitter Prof. Dr. J.K. Ploos van Amstel Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCU
Secretaris Dr. D.F.C.M. Smeets  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Penningmeester Dr. H.R. Waterham  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica AMC
Bestuurslid Dr. P.J. Poddighe  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica VUMC
Bestuurslid Dr. A. van den Wijngaard  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica MUMC
Bestuurslid Dr. L.A.J. Kluijtmans Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Bestuurslid / Registratiecie Dr. E.A. Sistermans  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica VUMC
Bestuurslid / Kwaliteitscie Dr. E. Voorhoeve  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica VUMC
Bestuurslid namens EMZ Prof. Dr. N.M. Verhoeven  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCU
Bestuurslid Prof. Dr. R.J. Sinke  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCG
Bestuurslid namens LOD Prof. Dr. M.M.A.M. Mannens  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica AMC
Bestuurslid Dr. H. Scheffer  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica MUMC
Bestuurslid Dr. F.B.L. Hogervorst  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica NKI
Bestuurslid namens LOC Dr. A.C. Knegt  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica AMC
Bestuurslid Dr. E.H. Hoefsloot Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Erasmus MC
Bestuurslid Dr. M.M. Weiss Laboratoriumspecialist Klinische Genetica VUMC
Bestuurslid Dr. H. IJntema         Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Bestuurslid Dr. M. Ligtenberg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Bestuurslid namens VKGN Dr. F. Hes Klinisch Geneticus LUMC
Bestuurslid namens RC Dr. B. Sikkema Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCG
Het secretariaat bestaat momenteel uit een secretaresse (Jolanda Engelaar, Radboudumc) en een webmaster (Jeroen Ewals, Radboudumc). Het secretariaat vervult de administratieve taken van de vereniging en draagt zorg voor de website van de VKGL.

Contact gegevens secretariaat:

Secretariaat VKGL
p/a Radboud UMC
Genetica
Huispost 848, route 848
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

email: info@vkgl.nl