Skip to main content

Doelstelling

De Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) is de beroepsvereniging van klinisch genetische laboratoriumspecialisten.

De VKGL heeft tot doel:

  • Het bevorderen van de klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek in het bijzonder en de klinische genetica in het algemeen.
  • Het behartigen van de belangen van de leden van haar vereniging.

De VKGL wil dit bereiken door:

  • Het bevorderen van de opleiding en de registratie van de leden als klinisch genetisch laboratoriumspecialisten.
  • Het bevorderen van de kwaliteit en de accreditatie van de laboratoria voor klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek.
  • Het fungeren als gesprekspartner bij beleidszaken die de klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek betreffen.
  • Het bevorderen en afstemmen van de klinisch genetisch zorg en diagnostiek samen met de zuster vereniging VKGN, de Vereniging Klinisch Genetisch Nederland voor klinisch genetici.
  • Het bevorderen en afstemmen van medisch genetisch wetenschappelijke activiteiten samen met de wetenschappelijke vereniging NVHG, de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica.