HDR overvkgl

Bestuur

Het bestuur van de VKGL bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB), een Plenair Bestuur (PB) en het secretariaat. Het DB en PB hebben elk een eigen voorzitter, secretaris, penningmeester en diverse bestuursleden (zie onderstaand organogram). Het secretariaat bestaat momenteel uit een secretaresse en een webmaster. Hieronder volgt meer informatie over de organisatie van de besturen en het secretariaat en andere details zoals bijvoorbeeld de namen van bestuursleden.
 
Organogram
 
Bestuur