Skip to main content

Contact opnemen met VKGL

 

Secretariaat VKGL
p/a Radboudumc
Genetica
Huispost 848, route 848
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

KvK-nummer: 14071066

Informatie voor de pers

De VKGL verstrekt graag informatie over klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek en de velerlei zaken die daarmee samenhangen. 

Zij geeft reacties en informatie op actualiteiten op het gebied van diagnostiek aan het genoom (DNA, chromosoom, biochemie) in relatie tot de patientenzorg. 

Voor deze informatie kunt u contact opnemen met onze vereniging:

E-mail: info@vkgl.nl
Telefoon (024) 365 57 11