Visitatiecommissie

De visitatiecommissie bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris en 5 bestuursleden. De visitatiecommissie valt onder de registratiecommissie en voert visitaties van de opleidingsinstituten uit. De commissie bestaat uit leden, die afkomstig zijn uit verschillende disciplines binnen het vakgebied; Laboratoriumspecialisten Klinische Genetica en Klinisch genetici. De visitatiecommmissie heeft als taak om te toetsen of de opleiding in de centra nog voldoet aan de eisen zoals opgesteld door de VKGL. Centra, die laboratoriumspecialisten opleiden worden iedere 5 jaar gevisiteerd. De zittingstermijn van de leden van de commissie bedraagt maximaal 8 jaar.

Functie binnen de visitatiecommissie Naam Functie Instituut
Voorzitter Dr. E-J Kamsteeg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
(Moleculaire Genetica)
Radboudumc
Secretaris Dr. L.J.C.M. van Zutven Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Cytogenetica) Erasmus MC
Bestuurslid Dr. M. Stevens-Kroef Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Cytogenetica) Radboudumc
Bestuurslid Dr. A. Kooper Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Cytogenetica) Amsterdam UMC
Bestuurslid Dr. A.H. van der Hout Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Moleculaire Genetica) UMCG
Bestuurslid Dr. L. Steinbusch Laboratoriumspecialist Klinische Genetica i.o.
(Biochemie)
MUMC
Bestuurslid Prof. Dr. N. Verhoeven

Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
(Biochemie)

UMCU

Zie voor formulieren visitatie de pagina Formulieren en Documenten.