Skip to main content

VISITATIECOMMISSIE

De visitatiecommissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en bestuursleden. De visitatiecommissie valt onder de registratiecommissie en voert visitaties van de opleidingsinstituten uit. De commissie bestaat uit leden, die afkomstig zijn uit verschillende disciplines binnen de klinische genetische laboratoria. De visitatiecommmissie heeft als taak om te toetsen of de opleiding in de centra nog voldoet aan de eisen zoals opgesteld door de VKGL. Centra, die laboratoriumspecialisten opleiden worden iedere 5 jaar gevisiteerd. De zittingstermijn van de leden van de commissie bedraagt maximaal 8 jaar.

Functie binnen de visitatiecommissie Naam Functie Instituut
Voorzitter Dr. L. Steinbusch Laboratoriumspecialist Klinische Genetica
(Biochemie)
MUMC
Secretaris Dr. L.J.C.M. van Zutven Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Cytogenetica) Erasmus MC
Commissielid Dr. M. Stevens-Kroef Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Cytogenetica) Radboudumc
Commissielid Dr. A.J. Kooper Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Genoomdiagnostiek) Amsterdam UMC
Commissielid Dr. T.T. Koopmann Laboratoriumspecialist Klinische Genetica (Genoomdiagnostiek) LUMC
Commissielid Dr. D.J. Dijkstra Laboratoriumspecialist Klinische Genetica i.o.
(Genoomdiagnostiek)
UMCG
Commissielid Dr. D.M. Panneman

Laboratoriumspecialist Klinische Genetica i.o.
(Biochemie)

UMCU

Zie voor formulieren visitatie de pagina Formulieren en Documenten.