Skip to main content

Over VKGL

De VKGL is de beroepsvereniging van klinisch genetische laboratoriumspecialisten. De vereniging houdt zich bezig met:

  • Klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek (afstemming, beleidszaken e.d.)
  • Bewaken van de kwaliteit van de laboratoria waar de specialisten werkzaam zijn
  • Opleiding (en registratie) van specialisten

De vereniging bestaat momenteel uit ruim 150 registerleden en is georganiseerd in 2 besturen, diverse werkgroepen en 4 commissies. De vereniging werkt samen met diverse andere organisaties.