Skip to main content

Samenwerking

De VKGL werkt samen!

De VKGL is vertegenwoordigd in:

  • het bestuur van haar zustervereniging de VKGN, de Vereniging Klinisch Genetisch Nederland voor klinisch genetici
  • het bestuur van de NVHG, de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica, de wetenschappelijke vereniging van humaan genetisch onderzoek in Nederland
  • het bestuur van de FMLS, de Federatie Medisch Laboratoriumspecialismen, het samenwerkingsverband van beroepsgroepen in de medische laboratoriumdiagnostiek
  • het bestuur van de VSKG, de Vereniging van Stichtingen Klinische Genetica