HDR overvkgl

Plenair Bestuur

Het Plenair Bestuur (PB) bestaat momenteel uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 17 bestuursleden (vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen en commissies van de VKGL). Het PB komt 4 keer per jaar samen.

Zie onderstaand overzicht voor alle leden van het PB.

Functie binnen het PB Naam Functie Centrum
Voorzitter Dr. E.H. Hoefsloot Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Erasmus MC
Penningmeester Dr. L.A.J. Kluijtmans Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Bestuurslid Prof. dr. J.K. Ploos van Amstel Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCU
Bestuurslid Dr. P.J. Poddighe  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica VUMC
Bestuurslid Dr. A. van den Wijngaard  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica MUMC
Bestuurslid Dr. M. Losekoot Laboratoriumspecialist Klinische Genetica LUMC
Bestuurslid / Registratiecie Dr. E.A. Sistermans  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica VUMC
Bestuurslid / Kwaliteitscie Dr. C. Ruivenkamp Laboratoriumspecialist Klinische Genetica LUMC
Bestuurslid namens EMZ Dr. J.J.M. Jans Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCU
Bestuurslid Dr. B. Sikkema Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCG
Bestuurslid namens LOD Prof. dr. M.M.A.M. Mannens  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica AMC
Bestuurslid Dr. F.B.L. Hogervorst  Laboratoriumspecialist Klinische Genetica NKI
Bestuurslid Dr. M.M. Weiss Laboratoriumspecialist Klinische Genetica VUMC
Bestuurslid Dr. H. IJntema         Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Bestuurslid Prof. dr. M. Ligtenberg Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Bestuurslid Dr. H.A. van Duyvenvoorde Laboratoriumspecialist Klinische Genetica LUMC
Bestuurslid namens VKGN Dr. M. van Dooren Klinisch Geneticus Erasmus MC