Skip to main content

ORGANISATIE VKGL

De organisatie van de VKGL is opgebouwd uit: het bestuur, diverse werkgroepen en commissies. Zie hieronder voor een schematische weergave van de diverse onderdelen van het VKGL.

VKGL opbouw

Voor meer informatie over deze onderdelen en hun onderlinge samenhang, zie de links hiernaast.