Skip to main content

REGISTRATIE EN VISITATIE

Na afronding van de opleiding kunnen de opgeleide specialisten zich bij de VKGL registreren via een registratiecommissie.

De visitatiecommissie bewaakt de kwaliteit van de opleiding.

Voor meer informatie over deze twee commissies zie de pagina commissies.

Naast de landelijke registratie kan een specialist ook erkenning en inschrijving aanvragen op Europees niveau als "Clinical Laboratory Geneticist" bij de European Board of Medical Genetics. Voor meer informatie zie: https://www.eshg.org/413.0.html