Opleidingscommissie

In 2006 kreeg de opleidingscommissie vanuit het bestuur de taak om een nieuw programma op te stellen voor de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische genetica voor de drie op dat moment bestaande disciplines binnen de klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek (cytogenetica, moleculaire genetica en biochemische genetica). Het werk van de commissie heeft in 2011 geleid tot twee documenten; de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische genetica genaamd “Genoompuzzel”, waarin cytogenetica en moleculaire genetica zijn gecombineerd in één opleiding, en het opleidingsplan laboratoriumspecialist klinische genetica genaamd “Klinisch Biochemisch Geneticus”. Daarnaast werd gewerkt aan het gebruik en de optimalisatie van EPASS (Electronic Portfolio and Assessment Support System), een elektronisch portfolio ten behoeve van de ondersteuning van de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische genetica.

De huidige taak van de opleidingscommissie is het begeleiden en evalueren van de opleidingsplannen tot laboratoriumspecialist klinische genetica en klinisch biochemisch geneticus, het coördineren van het landelijk onderwijs voor de laboratoriumspecialisten klinische genetica in opleiding, het inventariseren van het aanbod nationaal en internationaal onderwijs/cursussen en onderzoek naar de organisatie van nascholing en toetsing.

De opleidingscommissie bestaat momenteel uit een voorzitter en vier bestuursleden, waaronder een  vertegenwoordiger van de groep laboratoriumspecialisten klinische genetica in opleiding. In de opleidingscommissie zijn alle drie van oorsprong bekende specialisaties in de laboratorium diagnostiek klinische genetica vertegenwoordigd. De opleidingscommissie is te bereiken via opleiding@vkgl.nl.

Functie binnen de opleidingscommissie Naam Functie Instituut
Voorzitter

Dr. H.A. van Duyvenvoorde

Laboratoriumspecialist Klinische Genetica LUMC
Bestuurslid Dr. S. van Koningsbruggen Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Amsterdam UMC
Bestuurslid Dr. D. Westra Laboratoriumspecialist Klinische Genetica Radboudumc
Bestuurslid (vertegenwoordiger LSKG i.o.) Dr. M. Drost Laboratoriumspecialist Klinische Genetica i.o. Erasmus MC
Bestuurslid Dr. C.D.G. Huigen Laboratroiumspecialist Klinische Genetica (Biochemie) Radboudumc
Bestuurslid Dr. K. Huijsdens-van Amsterdam Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCU
Bestuurslid Dr. M. van Gijn Laboratoriumspecialist Klinische Genetica UMCG

Zie voor formulieren opleiding de pagina Formulieren en Documenten.