Skip to main content

Welkom op de site van de Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL), de beroepsvereniging voor laboratoriumspecialisten klinische genetica (LSKG). De VKGL streeft naar continue verbetering van kwaliteit, beschikbaarheid en toegevoegde waarde van de laboratoriumdiagnostiek van genetische en/of metabole ziekten.

De VKGL heeft samenwerkingsverbanden met de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica (NVHG) en de Vereniging van Klinische Genetica Nederland (VKGN).

Op deze site vindt u alle informatie over de organisatie, de diverse aandachtsgebieden en activiteiten van deze beroepsvereniging.

Dr. Helger IJntema, voorzitter VKGL.