Skip to main content

Kwaliteit

De VKGL bevordert de kwaliteit en de accreditatie van de laboratoria voor klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek.

De leden van de VKGL zijn werkzaam in deze laboratoria, die zich in verschillende medische centra bevinden. Om de kwaliteit van de diagnostiek in deze centra te waarborgen heeft de VKGL een werkgroep kwaliteit opgericht.

Deze werkgroep houdt zich bezig met het opstellen van veldnormen, opstellen van validatie documenten en procedures.

Voor nationale richtlijnen, veldnormen, templates en toelichtende documenten m.b.t. kwaliteit zie:

De laboratoria zijn geaccrediteerd volgens NEN-ISO 15189.

De laboratoria nemen deel aan internationale ringstudies om de de kwaliteit van de genoomdiagnostiek (EMQN en GENQA), en de basis-en enzymdiagnostiek van Erfelijke Metabole Ziekten (ERNDIM) te bewaken. 

De laboratoria zijn ‘state of the art’ ingericht en beschikken over de nieuwste technologie. Er wordt geïnvesteerd in vernieuwing, borging en doelmatige toepassing tot verbetering van de diagnostiek en de patiëntenzorg.

De laboratoria zijn regionaal, nationaal maar ook internationaal expertisecentrum voor genoomdiagnostiek, en basis- en enzymdiagnostiek van Erfelijke Metabole Ziekten.

De laboratoriumspecialisten treden op als adviseur, assessor, vakdeskundige bij onder andere:

  • European Society of Human Genetics (ESHG)
  • Raad voor Accreditatie (RvA)
  • BELAC
  • European Molecular Genetic Quality Network (EMQN)
  • Genomic Quality Assessment  (GENQA) en andere instanties.