De klinisch genetische laboratoriumdiagnostiek omvat de disciplines klinische cytogenetica, klinische moleculaire genetica/DNA-diagnostiek en klinische biochemische genetica.

De VKGL is vertegenwoordigd in:

  • het bestuur van de VSKG, de Vereniging van Stichtingen Klinische Genetica
  • het bestuur van haar zustervereniging de VKGN, de Vereniging Klinisch Genetisch Nederland voor klinisch genetici
  • het bestuur van de NVHG, de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica, de wetenschappelijke vereniging van humaan genetisch onderzoek in Nederland
  • het bestuur van de FMLS, de Federatie Medisch Laboratoriumspecialismen, het samenwerkingsverband van beroepsgroepen in de medische laboratoriumdiagnostiek

De VKGL doet mee met de VMDG, de Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek in de Gezondheidszorg.

Opleidingsinstituten

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende opleidingsinstituten met contactinformatie per opleider.

De laboratoria zijn geaccrediteerd voor NEN-ISO 15189/CCKL. 

De laboratoria volgen de richtlijnen van de OECD (OECD Guidelines for Quality Assurance in Molecular Testing, 2007). 

De laboratoria nemen deel aan internationale ringstudies ter bewaking van de kwaliteit van DNA- diagnostiek en chomosoomonderzoek (UKNEQASEMQN) en de basisdiagnostiek van Erfelijke Metabole Ziekten en de enzymdiagnostiek (ERNDIM).

De laboratoria zijn state of the art ingericht en beschikken over de nieuwste technologie. Er wordt geïnvesteerd in vernieuwing, borging en doelmatige toepassing tot verbetering van de diagnostiek en de patientenzorg. 

De laboratoria zijn regionaal, nationaal maar ook internationaal expertisecentrum voor DNA- diagnostiek, cytogenetica, basis- en enzymdiagnostiek.

De laboratoriumspecialisten treden op als adviseur, assessor, vakdeskundige bij onder andere:

  • European Society of Human Genetics (ESHG)
  • Raad voor Accreditatie (RvA)
  • BELAC
  • European Molecular Genetic Quality Network (EMQN)
  • United Kingdom National External Quality Assessment Service (UKNEQAS)
  • en andere instanties.