HDR Nieuws

Dear NVHG members,

REGISTRATION
Following our third announcement of the annual NVHG-NAV symposium (which will take place September 21 & 22 in Veldhoven), we would like to inform you that registration through the website closes after the 14th of September.

If you have not registered yet, please do so as soon as possible through http://www.nvhg-nav.nl/inschrijfformulier2daags.aspx.

Kindly note that an extra amount of € 15 will be charged (for registration after 8th September)!

If you wish to register after 14th September please contact Henny Schurmann-Crijnen, henny.schurmann@mumc.nl, as registration is still possible however without guarantee of hotel room(s).

FINAL PROGRAM
Please find attached the final version of the program.

On site registrants will receive a "Program book" with details of the meeting, the names of our sponsors and the program incl. copies of the abstracts of the NVHG-invited speakers.
All other abstracts are available as download from the NVHG website only.

POSTER PRESENTERS
For poster presenters, the format of the poster boards is 2 meter (height) x 1 meter (width). Please put up your poster upon arrival and do not forget to take them down after the last session.

INVITATION ALGEMENE LEDENVERGADERING (general assembly of members)
During our NVHG-NAV Annual symposium in Veldhoven the ‘Algemene Ledenvergadering’ will take place on Friday 22 September starting 12h45.
For your information please find hereby the agenda, minutes of the ALV 2016, approval of the financial committee, the annual account 2016 and budget 2017.

Follow the NVHG website (www.NVHG-NAV.nl) for the most actual information on this symposium.

Op donderdag 16 november organiseert de afdeling Genetica de gratis publiekslezing Genetica, kinderwens en ethiek. De avond biedt verdieping voor zowel professionals als het bredere publiek.  Op donderdag 16 november organiseert de afdeling Genetica de gratis publiekslezing Genetica, kinderwens en ethiek. De avond biedt verdieping voor zowel professionals als het bredere publiek.  Er zijn immers steeds meer mogelijkheden voor genetische testen bij een kinderwens, voor en tijdens de zwangerschap. Wat kan er allemaal? En wat kunt u er wel en niet van verwachten? Huidige en toekomstige technieken komen aan bod. Ook buigen we ons over ethische vragen. Hoe ver willen we gaan voor een (gezond) kind? 

Het voorlopige programma staat op http://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites/Publiekslezingen/16-november-Genetica,-kinderwens-en-ethiek. Sprekers zijn onder meer klinisch geneticus dr. Klaske Lichtenbelt en hoogleraar Ethiek prof. Annelien Bredenoord.

Van 28 tot 30 maart 2018 wordt in Nijmegen de 6th international workshop on Cancer Genetic & Cytogenetic Diagnostics gehouden.

The International Workshop on Cancer Genetic & Cytogenetic Diagnostics, is a yearly course focusingThe International Workshop on Cancer Genetic & Cytogenetic Diagnostics, is a yearly course focusing on all aspects concerning cancer (cyto-)genetics in a diagnostic setting. Basic technical aspects covering conventional karyotyping, methods and principles in fluorescence in situ hybridization (FISH), micro-array genomic profiling, MLPA, QPCR, gene sequencing and next generation sequencing will be presented.

Form more information please see attachment

 

REACTIE VAN VERENIGING KLINISCHE GENETICA NEDERLAND (VKGN) en VERENIGING KLINISCH GENETISCHE LABORATORIUMDIAGNOSTIEK (VKGL) OP CONCEPT WETSVOORSTEL “ZEGGENSCHAP LICHAAMSMATERIAAL” (Wzl)  

Uit de reactie:

 

De VKGN en VKGL onderschrijven de behoefte aan wetgeving op het gebied van nader gebruik lichaamsmateriaal,  maar plaatsen wel kanttekeningen. VKGN en VKGL hechten aan het medisch beroepsgeheim en zien geen plaats voor de forensische aspecten in de Wzl. Er zijn al mogelijkheden belegd in de Wet om in uitzonderlijke situaties door justitie beslag te laten legen op lichaamsmateriaal.

Scheidt het gezondheidsrecht en strafrecht: i.e. een nieuwe Wet zeggenschap lichaamsmateriaal die het gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek goed regelt en apart het justitieel gebruik van lichaamsmateriaal. Wij pleiten er voor dat de Wzl alleen van toepassing zal zijn op collecties die zijn beoogd voor andere doelen dan diagnostiek en behandeling.

Zie bijlage voor meer informatie.

 

Dear NVHG members,

 

Following our first announcement of the annual NVHG-NAV symposium (which will take place September 21 & 22 in Veldhoven), we would like to inform you that registration for the NVHG-NAV 2-day Annual Symposium is now open!

Please register through http://www.nvhg-nav.nl/inschrijfformulier2daags.aspx.

Furthermore we would like to remind you to submit an abstract for a platform or a poster presentation (deadline July 1).

Also please send in your nominations for the NVHG "Young Investigator Award" (deadline August 1).

For your information, distribution and promotion please see the poster of the symposium below.

 

Follow the NVHG website (www.NVHG-NAV.nl) for the most actual information on this symposium.

files/NVHG2017_AankondigingYIA-2017.pdf

files/NVHG2017_Poster_final_06132017.pdf

files/NVHG_1stAnnouncement_N2017_final.pdf

files/NVHG_Program_Preliminary-scheduleN2017.pdf

VKGN/VKGL dag

Op 15 juni vindt de jaarlijkse VKGL/VKGN dag plaats met als thema "Een genetisch profiel van en voor iederen?"

U bent van harte welkom in Gasthuis de Leeuwenbergh te Utrecht. Het complete programma vindt u hier.

In verband met de ruimte en catering wordt u dringend verzocht u vooraf aan te melden.

 

Voorafgaand aan het programma vindt om 9:30 uur de VKGN ledenvergadering plaats.

 

Wij hopen u allen te zien op 15 juni!

Persbericht NVHG

Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Humane Genetica op het aangenomen wetsvoorstel (comité van het Amerikaanse House of Representatives) dat werknemers kan verplichten om zich te laten testen op varianten in hun genetisch materiaal.

Persbericht: files/Reactie-NVHG.pdf

 

De nieuwe website is online! De website is zeker nog niet helemaal up to date, een van de eerste dingen die dit jaar geregeld zullen worden is het verstrekken van toegang op individuele basis, want bepaalde onderdelen van de website zullen alleen voor leden toegankelijk zijn.

Voor vragen en/of opmerkingen graag een email sturen naar info@vkgl.nl.

  • 1
  • 2